Klima anlegg AC

Godt inneklima i bilen er viktig. For å opprettholde klimaanleggets funksjonalitet, er det viktig at du har jevnlig vedlikehold på anlegget. Effekten svekkes gradvis og reduserer smøreevnen, samt at ventiler og fordamperen kan tette seg. Vi kan hjelpe deg med å kontrollere tettheten i ditt anlegg og etterfylle væske. De fleste tenker på AC som et hjelpemiddel i sommervarmen, men et vedlikeholdt Air Condition-anlegg gir deg ikke bare god avkjøling i sommervarmen, men like viktig en duggfri bil om vinteren. Inneklimaet i bilen er viktig både for kjøreopplevelse og sikkerhet. Air Condition/Klimaanlegg bør renses årlig, da det lett oppstår lukt, og samler seg bakterier som i verste fall kan gi luftveisinfeksjoner.